• 1
  • 2
  • 3
11 22 33
6% BTW regeling    
 
Vanaf 1 maart 2013 geldt er een tijdelijke btw verlaging in de bouw (tot 1 juli 2015), om de woningmarkt en de bouwsector een impuls te geven. Deze regeling mag worden toegepast op arbeid (geen materialen) bij woningen ouder dan 2 jaar op onderhouds- en renovatiewerkzaamheden. Wat de voorwaarden van de 6% btw regeling zijn en bij welke werkzaamheden de verlaagde btw toegepast mag worden lees je hier.

" TIP! Wist u dat zonder tussenkomst van derden het stucwerk altijd goedkoper is? Daarnaast betaalt u maar 6 procent BTW "

Voorwaarden en aandachtspunten 6% btw regeling
Er zijn uiteraard enkele voorwaarden en aandachtspunten waar je, als uitvoerder van de onderhouds- en renovatiewerkzaamheden, rekening mee moet houden.
• De tijdelijke verlaging van 21% naar 6% btw is van toepassing op de arbeid en NIET op de materialen.
• Op de factuur moeten arbeid en materialen gesplitst worden. Dus arbeid tegen 6% btw en materialen tegen   21% btw.
• Het moment van afronding van de werkzaamheden bepaalt het btw tarief. Voor de werkzaamheden die   afgerond zijn tussen 1 maart 2013 en 1 maart 2014 geldt 6% btw.
• De woning waar de renovatie- en/of onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd moet minimaal 2 jaar   oud zijn. De opdrachtgever hoeft niet perse een schriftelijke verklaring af te geven. De belastingdienst kan   dit namelijk zelf controleren. Aangezien het risico echter bij de dienstverlener ligt, is het slim om bij twijfel   de opdrachtgever wel een verklaring te laten tekenen.
• De verdeling arbeid en materialen dient realistisch te zijn (dus overeenkomstig met de inkoop van de   materialen).
• Als u zelf als dienstverlener de btw verleggingsregel moet toepassen, dan is het wel van belang de kosten   voor de arbeid en de materialen apart op de factuur te vermelden. De hoofdaannemer moet dit namelijk wel   doorfactureren. Welke werkzaamheden vallen onder de 6% btw regeling? Onder de tijdelijke verlaging van   de btw valt het vernieuwen, vergroten, vervangen of herstellen en onderhouden van (delen van) de   woning. Specifiek gaat het om onder andere de volgende werkzaamheden:
• De arbeid van het vervangen van een keuken, badkamer en toilet.
• Als de installatie bouwkundig deel uitmaakt van de woning, valt een sauna of airconditioning systeem ook   onder de regeling.
• Diensten verricht door architecten, maar alleen als de architect de werkzaamheden ook begeleidt.
• Een invalidentrap in een woning.
• De riolering binnen het perceel van een woning.
• Garages, schuren, carports, schoorstenen, tuinhuisjes e.d.
• Het aanleggen en onderhouden van de tuin behorend bij de woning.
• Dakterras of veranda.
• Boilers, CV-installaties, geisers, zonnepanelen, zonneboilers en gaskachels.
• De regeling geldt bij renovatie van een bejaardentehuis, aanleunwoning of appartementencomplex alleen als   die ruimten ter beschikking staan aan de bewoners.
• Het uitbouwen van een woning.
• Het aanbrengen of vernieuwen van (dubbel) glas.
• Op maat gemaakte goederen die deel uit zullen maken van de woning, zoals deuren, kozijnen, dakkapellen   en inbouwkasten.
• Vloeren die in bouwkundig opzicht deel uit maken van de woning. Meer info is te vinden op de website van   de overheid